28 decembrie 2011

Cum sa obtin o clasificare sportiva?

Clasificarea sportivă urmăreşte stimularea practicării sistematice a radioamatorismului şi continua perfecţionare a măiestriei sportive, perfecţionarea sistemului competiţional şi aprecierea nivelului de pregătire a radioamatorilor”.

 
De ce vreau sa am o clasificare sportiva?
Multi dintre radioamatorii din Romania considera aceasta activitate un sport si de aceea asteapta si rezultate sportive. Iar acestea se concretizeaza in premii, cupe, diplome si clasificari sportive. Deoarece acest lucru este o necunoscuta pentru unii mai tineri, am luat initiativa de a publica din nou "Regulamentul de clasificare sportiva". Solicit de asemenea ajutorul celor care au deja titlurile de Maestru al sportului si Clasificare sportiva I sa ma ajute la refacerea clasamentelor, a listelor la zi si in felul acesta sa avem o evidenta corecta a acelor radioamatori fruntasi care au realizat performante in activitatea de radioamatorism.
YO6CUF- Coatu Cezar

 

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

I.                   Scopul

Clasificarea sportivă urmăreşte:
a)      stimularea practicării sistematice a radioamatorismului şi continua perfecţionare a măiestriei sportive
b)      perfecţionarea sistemului competiţional
c)      aprecierea nivelului de pregătire a radioamatorilor

II.                Titluri sportive, acordate pe viaţă

a)      maestru emerit al sportului
b)      maestru al sportului
Deţinătorii titlurilor primesc, la cererea lor expresă, şi la categoria de clasificare sportivă potrivit performanţelor realizate.

III.             Categorii sportive

a)      Categoria I-a
b)      Categoria II-a
c)      Junior

IV.              Acordarea titlurilor şi categoriilor sportive

Titlurile şi categoriile de clasificare sportivă se pot obţine pe baza rezultatelor realizate în competiţiile oficiale şi/sau în activitatea curentă de radioamatorism şi se acordă la cererea asociaţiilor afiliate la F.R.R. din care fac parte solicitanţii.
Titlurile sportive se acordă de către Departamentul Sport din Ministerul Tineretului şi Sportului pe baza propunerilor făcute de Biroul Federal al F.R.R.
Categoria I-a se acordă de F.R.R.
Categoria II-a şi categoria Junior se acordă de către unităţile teritoriale de sport.
Observaţii:
Titlurile şi categoriile de clasificare sportivă pot fi retrase prin hotărârile forurilor care le-au acordat, pentru abateri grave de la reglementările în vigoare privind activitatea de radioamatorism.
I.                   UNDE SCURTE
1.1.  MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI
Ordinul MTS 43/02.02.1994, prevede printre altele:
Art. 1. Pentru rezultate deosebite obnţinute de sportivii români în competiţiile internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului, acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de „Maestru Emerit al Sportului” şi respectiv „Antrenor Emerit”. Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor de specialitate.
Art.2. Titlul de„Maestru Emerit al Sportului”, respectiv „Antrenor Emerit” se acordă de către MTS, sportivilor care au participat la competiţii internaţionale oficiale la categoria seniori şi au obţinut unul din următoarele rezultate:...
2.2. La ramurile neolimpice:
-         Două sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale
-         Două sau mai multe medalii de aur la Campionatele Europene
1.2.  MAESTRU AL SPORTULUI, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
1.2.1.      - Clasarea pe I-VI pe concurs în clasamentul individual sau al staţiilor cu mai mulţi operatori lucrând pe mai multe benzi de frecvenţă, la unul din următoarele concursuri internaţionale:
a)      IARU” b) „CQWWDX” c) „WAE
1.2.2.      - Clasarea pe I-III pe concurs în clasamentul staţiilor lucrând pe o singură bandă de frecvenţă, la unul din următoarele concursuri internaţionale:
a)      IARU” b) „CQWWDX” c) „CQWPX” d) „WAE
1.2.3.      Să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 250 de ţări DXCC şi să se fi clasat pe locurile I-III, la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în Campionatul Internaţional YODXHF.
1.2.4.      clasarea de două ori pe locurile I-VI, în clasamentul staţiilor lucrând pe o singură bandă, într-unul din concursurile internaţionale:
a)      IARU” b) „CQWWDX” c) „CQWPX” d) „WAE
1.2.5.      - clasarea de două ori pe locul I, la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în Campionatul Internaţional YODXHF.
1.2.6.      - clasarea de patru ori pe locul I (campion), la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în Campionatul Naţional de Unde Scurte.
1.2.7.      să îndeplinească condiţiile pentru obţinerea diplomei 5 BDXCC.
1.2.8.      - să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 300 de ţări DXCC diferite.
1.3.  CATEGORIA I-a, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
1.3.1.      - Clasarea pe I-X la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în Campionatul Internaţional YODXHF.
1.3.2.      Clasarea pe locurile I-III, la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în campionatele naţionale.
1.3.3.      - să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 200 de ţări DXCC diferite.
1.3.4.      să  realizeze 5 norme de categoria I-a din capitolul 7.1.
1.4.  CATEGORIA II-a, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
1.4.1.      clasarea pe locurile I-XV, la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în Campionatul Internaţional YODXHF.
1.4.2.      clasarea pe locurile I-VI, la categoria „Seniori”, staţii individuale sau de club, în campionatele naţionale
1.4.3.      - să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 75 de ţări DXCC diferite.
1.4.4.      să  realizeze 5 norme de categoria II-a din capitolul 7.1.
1.5.  CATEGORIA JUNIORI, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
1.5.1.      Clasarea pe locurile I-X, la categoria „Juniori”, staţii individuale, în Campionatul Internaţional YODXHF.
1.5.2.      - Clasarea pe locurile I-X, la categoria „Juniori”, staţii individuale, în campionatele naţionale.
1.5.3.      să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 50 de ţări DXCC diferite.
1.5.4.      să  realizeze 4 norme de categoria „Juniori” din capitolul 7.1.

II.                UNDE ULTRA SCURTE
2.1.  MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI
Ordinul MTS 43/02.02.1994, prevede printre altele:
Art. 1. Pentru rezultate deosebite obnţinute de sportivii români în competiţiile internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului, acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de „Maestru Emerit al Sportului” şi respectiv „Antrenor Emerit”. Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor de specialitate.
Art.2. Titlul de„Maestru Emerit al Sportului”, respectiv „Antrenor Emerit” se acordă de către MTS, sportivilor care au participat la competiţii internaţionale oficiale la categoria seniori şi au obţinut unul din următoarele rezultate:...
2.2. La ramurile neolimpice:
-         Două sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale
-         Două sau mai multe medalii de aur la Campionatele Europene
2.2.  MAESTRU AL SPORTULUI, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
2.2.1.      - Clasarea pe locurile I-XII, pe concurs, în clasamentul individual sau al staţiilor cu mai mulţi operatori, la Campionatul IARU.
2.2.2.      - clasarea de două ori pe locul I, în clasamentul individual sau al staţiilor de club, la campionatele internaţionale YO DX VFH sau YO DX UHF.
2.2.3.      - clasarea de patru ori pe locul I, în clasamentul individual sau al staţiilor de club, la campionatele naţionale VFH sau UHF.
2.2.4.      - să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 35 de ţări DXCC diferite, indiferent de banda de frecvenţe (UHF-VHF) fără a fi folosit retranslatori sau sateliţi de comunicaţii.
2.2.5.      - să dovedească lucrul cu staţii de radioamatori din cel puţin 60 de ţări DXCC diferite, prin intermediul sateliţilor de telecomunicaţii.
2.3.  CATEGORIA I-a, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
2.3.1.       – să  realizeze 5 norme de categoria I-a din capitolul 7.2.
2.4.  CATEGORIA II-a, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
2.4.1.      – să  realizeze 5 norme de categoria II-a din capitolul 7.2.
2.5.  CATEGORIA „JUNIORI”, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
2.5.1.      – să  realizeze 5 norme de categoria “Juniori”din capitolul 7.2.

III. TELEGRAFIE VITEZĂ

3.1.      MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI
Ordinul MTS 43/02.02.1994, prevede printre altele:
Art. 1. Pentru rezultate deosebite obnţinute de sportivii români în competiţiile internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului, acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de „Maestru Emerit al Sportului” şi respectiv „Antrenor Emerit”. Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor de specialitate.
Art.2. Titlul de„Maestru Emerit al Sportului”, respectiv „Antrenor Emerit” se acordă de către MTS, sportivilor care au participat la competiţii internaţionale oficiale la categoria seniori şi au obţinut unul din următoarele rezultate:...
2.2. La ramurile neolimpice:
-         Două sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale
-         Două sau mai multe medalii de aur la Campionatele Europene
3.2.      MAESTRU AL SPORTULUI, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
3.2.1.      Clasarea pe locurile I-VI, în clasamentul individual la categoria „Seniori”, în Campionatul  IARU (Mondial sau European).
3.2.2.      - clasarea de două ori pe locul I-III, în clasamentul individual la categoria „Seniori”, la concursul Cupa Dunării sau alt concurs internaţional, la care au participat echipe reprezentative din cel puţin 6 ţări.
3.2.3.       – Clasarea pe locurile I-II, la în clasamentul individual categoria „Juniori”,  în Campionatul IARU (Mondial sau European).
3.2.4.      - clasarea pe locul I, în clasamentul individual la categoria „Seniori”, în Campionatul Naţional şi realizarea a 3 norme de Maestru din cap.7.3.
3.2.5.      să  realizeze 6 norme de Maestru din capitolul 7.3.

3.3.      CATEGORIA I-a, să îndeplinească următoarea cerinţă:
3.3.1.      să  realizeze 5 norme de categoria I-a din capitolul 7.3.
3.4.      CATEGORIA II-a, să îndeplinească următoarea cerinţă:
3.4.1.      să  realizeze 5 norme de categoria II-a din capitolul 7.3.
3.5.  CATEGORIA JUNIORI, să îndeplinească următoarea cerinţă:
3.5.1.      să  realizeze 5 norme de categoria Juniori din capitolul 7.3.
IV.              RADIOGONIOMETRIE DE AMATOR

4.1.  MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI
Ordinul MTS 43/02.02.1994, prevede printre altele:
Art. 1. Pentru rezultate deosebite obnţinute de sportivii români în competiţiile internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului, acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de „Maestru Emerit al Sportului” şi respectiv „Antrenor Emerit”. Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor de specialitate.
Art.2. Titlul de„Maestru Emerit al Sportului”, respectiv „Antrenor Emerit” se acordă de către MTS, sportivilor care au participat la competiţii internaţionale oficiale la categoria seniori şi au obţinut unul din următoarele rezultate:...
2.2. La ramurile neolimpice:
-         Două sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale
-         Două sau mai multe medalii de aur la Campionatele Europene
4.2.  MAESTRU AL SPORTULUI, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
4.2.1.       - Clasarea pe locurile I-VI, în clasamentul individual la categoria „Seniori”, sau în clasamentul pe echipe reprezentative la campionatul IARU (Mondial sau European).
4.2.2.      - Clasarea locul I, în clasamentul individual, la categoria „Seniori”, într-un concurs internaţional, la care au participat echipe reprezentative din cel puţin 6 ţări.
4.2.3.      - Clasarea de trei ori pe locul I, în clasamentul individual la categoria „Seniori”, la campionatele naţionale.
4.3.  CATEGORIA I-a, să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
4.3.1.       - Clasarea de două ori pe locul I-III, în clasamentul individual, la categoria „Seniori”, la campionatele naţionale.
4.3.2.      - Clasarea de patru ori pe locul I, în clasamentul individual la categoria „Juniori”, la campionatele naţionale.
4.3.3.      Clasarea pe locurile I-IV, la un concurs internaţional la care au participat echipe reprezentative din cel puţin 6 ţări, în clasamentul individual, la categoria Seniori.
4.4.  CATEGORIA II-a, să îndeplinească următoarea cerinţă:
4.4.1.      Clasarea pe locurile I-X, la un campionat organizat de F.R.R.
4.5.  CATEGORIA JUNIORII, să îndeplinească următoarea cerinţă:
4.5.1.      - Clasarea la un concurs organizet de F.R.R.
V.                 CREAŢIE TEHNICĂ
5.1.  MAESTRU AL SPORTULUI, să îndeplinească următoarea cerinţă:
5.1.1.      - clasarea de trei ori pe locul I, la una sau mai multe ramuri ale campionatului naţional
5.2.  CATEGORIA I-a, să îndeplinească următoarea cerinţă:
5.2.1.      -clasarea de două ori pe locul I-III, la una sau mai multe ramuri ale campionatului naţional
5.3.  CATEGORIA II-a, să îndeplinească următoarea cerinţă:
5.3.1.      Clasarea pe locurile IV-VI, la una sau mai multe ramuri ale campionatului naţional
VI.              PRECIZĂRI
6.1.  Dovada îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea clasificărilor sportive se face prin:
-         clasamente oficiale
-         diplome primite
-         cărţi de confirmare (QSL)
-         adeverinţe eliberate de Comisiile Judeţene de Radioamatorism pentru numărul de legături realizate în unde scurte sau ultrascurte.
6.2.  Cererile pentru acordarea de titluri şi categoria I-a se întocmesc conform modelului:(Anexa B). Cererea trebuie însoţită de documentele ce confirmă îndeplinirea cerinţelor şi normelor tehnice
6.3.  Cerinţele şi normele tehnice, în cazul undelor scurte şi ultrascurte, se fac de la staţia personală sau de la o altă staţie de club. Cel puţin 25% din numărul total al normelor tehnice necesare trebuie să fi fost realizate la staţia personală.
6.4.  Staţiile de club ce participă în competiţiile naţionale şi internaţionale de unde scurte şi ultrascurte, pot folosi următorul număr de operatori:
-         competiţiile cu o durată de până la 24 de ore, cel mult doi operatori
-         competiţiile cu o durată mai mare de 24 de ore, cerl mult patru operatori.
Fac excepţie echipele reprezentative ale României, în care numărul de operatori poate fi mai mare şi se stabileşte de către Biroul F.R.R.
6.5.  În competiţiile de unde scurte şi unde ultrascurte, la care clasamentele se întocmesc pe ţări sau pe continente, solicitanţii vor întocmi „clasamente-extras” pe concurs, pe benzi de frecvenţe sau pe moduri de lucru, care se trimit împreună cu originalele lor.
6.6.  Nu se vor lua în considerare clasamentele pentru categoria QRP SWL sau categoria de mod de lucru mixt

VII.           TABEL CU NORME TEHNICE

7.1.Unde scurte
Nr.                Norma                                                     Categoria       
                                                                              I           II          Juniori
1. Să realizeze următorul număr minim
                      de legături radio                          5000      3500          2000 
2. Să prezinte QSL-uri confirmând
     următorul număr de ţari DXCC
       (active şi/sau anulate)                                    75          40              25
3. Să prezinte QSL-uri de la următorul
    număr de staţii româneşti                                300        200            100
4. Să prezinte QSL-uri confirmând
   lucrul în banda de 80 m cu staţii din
   următorul număr de ţări DXCC                        50          30              10
5. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în banda de 160 m cu staţii din
   următorul număr de ţări DXCC                         25          15               5
6. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în banda de 160 m cu staţii din
   următorul număr de continente                         3            2                1
7. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în mai multe benzi de frecvenţă
    cu staţii din următorul număr de
                     continente                                 6            5                4                     
7.2.Unde ultrascurte
Nr.                Norma                                                             Categoria       
                                                                             I           II          Juniori
1. Să realizeze următorul număr minim
                      de legături radio ăn VHF          250         150           100
2. Să realizeze următorul număr minim
                      de legături radio ăn UHF            50           40             30
3. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în VHF cu staţii din
   următorul număr de ţări DXCC                     10             6               3
4. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în UHF cu staţii din
   următorul număr de ţări DXCC                     5             3               2
5. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în VHF de la următorul
      număr de staţii româneşti                           150           75             25
6. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în UHF de la următorul
      număr de staţii româneşti                            20           15             10
7. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în VHF de la următorul
    număr de staţii din alte ţări                           100           50             10
8. Să prezinte QSL-uri confirmând
    lucrul în UHF de la următorul
    număr de staţii din alte ţări                 15            10              5                     
7.3. Telegrafie viteză
Nr.                Norma                                                                  Categoria       
                                                                                   I           II         Juniori
1. Să recepţioneze şi să inscrie manual,
   timp de 1 minut, un text format din grupe
   de câte 5 semne combinate cu viteza                180         140           100
2. Să recepţioneze şi să inscrie manual,
   timp de 1 minut, un text format din grupe
   de câte 5 litere combinate cu viteza                  200          160         120
3. Să recepţioneze şi să inscrie manual,
   timp de 1 minut, un text format din grupe
   de câte 5 cifre combinate cu viteza                   330          170        110
4. Să transmită timp de 1 minut, un text
    format din grupe de câte 5 semne
                     combinate cu viteza                          150          130        110
5. Să transmită timp de 1 minut, un text
    format din grupe de câte 5 litere
                     combinate cu viteza                       180          160        140
6. Să transmită timp de 1 minut, un text
    format din grupe de câte 5 cifre
                     combinate cu viteza                        200        150         100
7. Să obţină la proba RUFZ următorul
                     număr de puncte                        40.000/  30.000/   20.000 pct 
(valabil pentru RUFZ 3.1)
8. Să obţină la proba PED următorul
                     număr de puncte                          1400/     1300/      1200 pct 
valabil pentru PED 5.19 in conditiile regulamentului Campionatului Mondial cu 4 statii, cu setarea de CQWW

 
O lista incompleta a titlurilor acordate din 1969 si pana in 1988 (clasificare sportiva 1 ) si a celor de maestru al sportului se gaseste la adresa:

 
Deoarece sunt multi radioamatori care nu apar in aceste liste sau au primit titlurile dupa 1988 apelez la ei ca sa ma ajute in completarea la zi a acesteia. E necesar sa trimiteti un e-mail cu urmatoarele date: indicativul de radioamator, Numele si Prenumele, Nr. Legitimatie si data la care a fost eliberat, eventual o copie scanata a carnetului. In felul acesta voi avea posibilitatea sa aduc la zi aceasta lista si sa stimulam si pe alti radioamatori sa depuna cereri pentru acordarea acestor titluri. YO6CUF-Coatu Cezar, yo6cuf@yahoo.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu